Home

J Wallin Förvaltnings AB

 

J Wallin Förvaltnings AB grundades 2004 som ett fastighetsbolag i Bollnäs. Idag är bolagets huvudsakliga verksamhet att investera i mindre utvecklingsföretag, samt att förvalta noterade aktier. JWFs affärsidé är att tillföra dotter och intressebolaget både kunskap och ekonomiska resurser att utvecklas inom sina respektive marknader. Här nedan finns en kort information om de företag som JWF har aktiva intressen i. För mer information besök respektive företags hemsidor.

 

 

J Wallin Förvaltnings AB • Kistavägen 15 • 192 67 Sollentuna • +46 70 748 33 90 • johan@jwfab.se